TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI ÖNLİSANS MEZUNU VE LİSANS MEZUNU ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI

14 Şubat 2023 22:18 Tefenni Belediyesi 1398

Tefenni Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Önlisans Mezunu ve Lisans Mezunu Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

Lisans Mezunu Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Önlisans Mezunu Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Atanmaya hak kazanan adaylar 15.02.2023– 21.02.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Tefenni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Yokuş Mah. Burdur Cad. No:2 Tefenni / BURDUR) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Zabıta Memuru dilekçe örneği için Tıklayınız.

b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

ç) Sağlık açısından Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra güvenlik soruşturmaları tamamlanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.