Kültür Sanat

Tefenni halkına kimliği sorulduğunda: Uyruk bazında ‘T.C. Vatandaşıyım’. Milliyet bazında ‘Türk’üm’, din bazında ise “Müslümanım” diyecektir. Gelenek ve göreneklerine bakıldığında Yörük unsurları ağırlıklı olduğu için Yörüklerle sıkı ilişkisi olduğu aşikârdır.

TEFENNİ HALKININ KÖKENİ

Dil, lehçe ağız gibi anlaşmayı sağlayan ve her zaman yasatılan değerler bir toplumun kökenini belirlemede önemli unsurlardır. Burdur Ağzı, Batı Anadolu ağızlarından olup, Denizli, Isparta, Muğla, Aydın, İzmir, Kütahya ve Manisa’nın içinde bulunduğu alt grupta yer almaktadır.

Yer adlarına göre yapılan araştırmalar, Burdur civarına oğuzların Kınık Boyunun yerleştiğini göstermektedir. Tefenni civarlarına Türk boylarından Tirkemiş (Burdur), Yuva (Yuva, Yuvalak), Gılman (Gulman-Belkaya), Üreğil (Yesilkoy) Çömek Aşireti (Tefenni), Avşar

Boyları ve 17.yuzyıl ortalarında da Sarı Keçili Aşireti, gelip yerleşmişlerdir. Fakat çeşitli evlilik ilişkileri vasıtası ile soylar birbirleriyle karışıp kaynaşmıştır. Bugün saf olarak günümüze gelmiş bir boydan bahsetmek oldukça güçtür. Yine de hepsi Oğuzlar’a dayanır. Tefenni halkı, Türk Dili’ni ve ağzını koruduğuna göre Türk olduğu şüphe yoktur.

Tefenni halkına kimliği sorulduğunda: Uyruk bazında ‘T.C. Vatandaşıyım’. Milliyet bazında ‘Türk’üm’, din bazında ise “Müslümanım” diyecektir. Gelenek ve göreneklerine bakıldığında Yörük unsurları ağırlıklı olduğu için Yörüklerle sıkı ilişkisi olduğu aşikârdır.

1960 yıllarında Bulgar zulmünden kaçan, Bulgaristan Türkü 53 aile Tefenni’ye gelmiş, Devlet onlara iskân etmiş, kalacak ev ve bir miktar arazi vermiştir. Tefenni halkı onları da kendileri gibi görmüş ve onlarla da kaynaşmıştır. Son dönemde Muş ve Van’dan çalışmak için gelen aileler de Esentepe ve Yenice Mahallelerine yerleşmiştir.

Yörede sarı posu takılması ve sarı keçilerin olması Sarı Saltuklarla yakından ilişkili olduğu kanaatindeyiz.

 

TÜRKMENLERİN SOY KÜTÜĞÜ

OĞUZLAR

BOZOKLAR VE UC OKLAR DİYE 2’YE AYRILIR

 

BOZOKLAR

BOZOKLARDAN 14 BOY TUREDİ

1-ALTIHALABLU

2-KAYI

3-KIZIK

4-ALKAEVLİ

5-KARAEVLİ (KARAVELİLER)

6-YAZIR(YAZAR)

7-DOĞER (TOKER)

8-AVSARLAR

9-DUDURGA

10-BAYAT

11-YAPARLI (CARIKLI)

12-BEGDİLİ (BEYDİLİ BAĞDILLI)

13-KARKIN

14-TRABLUS SAMTURKMENLERİ

KAYI BOYUNDAN ALTI BOY TUREDİ

1-KARAKECİLİ

2-SARI KECİLİ

3-KURTLU

4-ATCEKERLER

5-HACULU

6-KIZILKECİLİ

 

KARACEKİLİ BOYUNDAN İKİ BOY TUREDİ;

OSMANLI PADİSAHLARI

YENİ OSMANLI

 

AVSAR BOYLARI YİRMİBİR ASİRETE BOLUNDU BAYAT BOYU İSE BES ASİRETE AYRILDILAR

 

ÜÇOKLAR

ÜÇOKLARDAN 12 BOY TUREDİ

1-SALUR

2-BUGDUZ

3-CAVINDIR (CAVULDUR)

4-BAYINDIR

5-IĞDIR

6-YUREGİR (UREGİR, YUREGİR, YOREİL)

7-YİVA (YUVA)

8-EMUR (EMİR, EMRE)

9-ALA YURDLU (ALA YONTLU)

10-KINIK (KANIK, KONUK)

11-BİCNE (BECENEK, PECENEK)

12-CEPNİ (CEPNİ)

 

SALUR BOYLARI SEKİZ ASİRETE DAĞILDILAR

1-USTA

2-KARAMAN (KARAMANLI)

3-YOMUT

4-AKKOYUNLU (AKCAKOYUNLU)

5-SARIKLI (AKSARIKLI)

6-KARAKOYUNLU (KARACAKOYUNLU)

7-HIZIR

8-TEKE

 

KINIK’DAN ÜREYEN BOYLAR

ATALAR (ATABEYLER)

SELCUKLU PADİSAHLARI

 

CEPNİDEN UREYEN BOYLAR

RUGUS

YAKUP OĞULLARI

GANETLER (CANIKLAR)

DEMİRLER

OTURAK

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.