TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 10. ve 11. DERECELİ İTFAİYE ERİ KADROSUNA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARI

17 Temmuz 2023 11:12 Tefenni Belediyesi 1394

Tefenni Belediye Başkanlığı 2023 Yılı 10. ve 11. Dereceli İtfaiye Eri Kadrosuna İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı sınav sonuçları belirlenmiştir.

10. Derece İtfaiye Eri Alımı Sınavında Başarılı olan aday olmamıştır.

11. Derece İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için  Tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylar 20.07.2023– 25.07.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Tefenni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Yokuş Mah. Burdur Cad. No:2 Tefenni / BURDUR) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) İtfaiye Eri dilekçe örneği için Tıklayınız.

b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

ç) Sağlık açısından Akıl Sağlığı yerinde olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra güvenlik soruşturmaları tamamlanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.