TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI İTFAİYE ERİ, ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARI

26 Kasım 2021 16:44 Tefenni Belediyesi 1425

Tefenni Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri, Zabıta Memuru ve Memur alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.

Memur Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Atanmaya hak kazanan adaylar 29.11.2021 – 06.12.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Tefenni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü (Yokuş Mah. Burdur Cad. No:2 Tefenni / BURDUR) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

 

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) İtfaiye Eri dilekçe örneği için Tıklayınız.

    Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Zabıta Memuru dilekçe örneği için Tıklayınız.

    Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Memur dilekçe örneği için Tıklayınız.

 

b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri  / Zabıta Memuru / Memur olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.