İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:03 Tefenni Belediyesi 925

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Belediye sınırları içerisinde, Kır Mahallesi, Pafta: N23-B-22-A-2, Ada:348, Parsel: 1’de kayıtlı 6.160,24 m2 yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu N23-B-22-A-2-A paftası, X:4129480-4129620, Y:483480-483600 koordinatları arasında bulunan alanda kurulacak olan Tefenni Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine ait hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/29 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.