İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

07 Eylül 2020 11:57 Tefenni Belediyesi 1583

 

T.C.

BURDUR İLİ

TEFENNİ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 07/09/2020

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-1-D İmar paftasında X:4131460-4131560, Y:480400-480475 koordinatları arasında bulunan, Zafer mahallesi, Ada:71, Parsel: 16’da kayıtlı bulunan taşınmazın kuzeyinde bulunan 5 m.lik yaya yolunun mülkiyet sınırlarına göre 6 m. olarak düzenlenip devan ettirilmesi ve taşınmazın güneyinde bulunan 10 m.lik taşıt yolunun yine mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesi için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği;

Belediye meclisimizin 01.09.2020 tarih ve 2020/73 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 07/09/2020 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                 Mehmet BİLGİN                  Fatma Aykul TEZYAL

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.                               Mimar

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.