İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

12 Mart 2018 09:31 Tefenni Belediyesi 1091

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 12/03/2018

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının N23-B-16-C-1C İmar paftasında, X:4131 590 – 4131 700, Y:480 830 – 480 960 koordinatları arasında, Zafer Mahallesi, 30.30.K. pafta, 119 ada 5 parsel nolu 7.061,00 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine Belediyemiz adına Toptancı Hali yapılabilmesi amacıyla hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar- 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı;

Belediye meclisimizin 06.03.2018 tarih ve 2018/37 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 12/03/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Ziya ERSOY                             Nadir DİLMEN

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.                                 İnş. Tek.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.