İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

07 Eylül 2020 13:42 Tefenni Belediyesi 1207

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 07/09/2020

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-D-3-B İmar paftasında X:4130865-4130990, Y:479510-479655 koordinatları arasında bulunan, Yenice mahalle, Pafta: 30.30.t.a, Ada:10, Parsel: 28’da kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda mevcut imar planında yaklaşık 620 m2 miktarındaki Dini Tesis alanının kamulaştırma güçlükleri nedeniyle Ada:29, Parsel:8’de bulunan hazine arazisine taşınması ve kaldırılan Dini Tesis alanının Konut Alanına dönüştürülmesi için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği;

Belediye meclisimizin 01.09.2020 tarih ve 2020/72 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 07/09/2020 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                 Mehmet BİLGİN                  Fatma Aykul TEZYAL

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.                                 Mimar

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.