İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

12 Mart 2018 10:10 Tefenni Belediyesi 1249

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 12/03/2018

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemiz İmar planının N23-A-20-C-1C, 2D, 3A, 4B İmar paftalarında, Zafer Mahallesi, Çamlıpınar Mevkii, 26.30.K ve 26.30.S Pafta, 121 Ada / 7-8 Parsel, 135 Ada / 17-27 Parsel, 138 Ada / 2-10-13 parsellerde kayıtlı TEFENNİ BELEDİYESİ’ne ait 219 615,00 m²’lik alan üzerinde yapılması düşünülen Kültürel ve Sosyal Tesisler, Bunglow Ev, Hobbit Ev v.b kullanımları kapsayan 1/5000 ölçekli (Mevzii) Nazım İmar- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı;

Belediye meclisimizin 06.03.2018 tarih ve 2018/35 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 12/03/2018 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Ziya ERSOY                             Nadir DİLMEN

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.                                 İnş. Tek.

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.