İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

20 Ekim 2021 14:38 Tefenni Belediyesi 481

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarih: 20/10/2021
Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-1-A/1-B İmar paftasında X:4132125-4131885, Y:485530-480650 koordinatları arasında bulunan, Zafer Mahallesi, Pafta: 30.30.K, 74 Ada 72 parsel nolu Maliye Hâzinesi adına kayıtlı Jandarma Genel Komutanlığı’na tahsis edilmiş taşınmazın bulunduğu Askeri Alanın, tahsisin kaldırılması ile birlikte ihtiyacın ortadan kalkmasından dolayı taşınmazın konut, belediye hizmet alanı, park ve resmi kurum alanı; diğer 74 ada 12, 25, 27, 28, 33, 57 ve 75 nolu parsellerin bulunduğu alanlarda çalışma alanı içerisine katılarak gerekli bulunan yol düzenlemesi ve park alanı ayrılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 05.10.2021 tarih ve 2021/89 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 20/10/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan Olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.