İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:05 Tefenni Belediyesi 1027

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz, İmar planının; N23-B-16-C-1-C/4-B İmar paftasında X:4131050-4131260, Y:480660-480760 koordinatları arasında bulunan, Zafer Mahallesi, Pafta: 30.30.S, Ada:489, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki Belediye LPG (Otogaz) – Akaryakıt Satış ve Bakım İstasyonu ve civarında 40 metrelik çevre yoluna bağlantılı 5, 7 ve 10 metrelik yaya yollarının Karayolu Kenarında Yapılacak Yapılara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince karayolu bağlantılarının kaldırılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım -1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/32 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.