İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:00 Tefenni Belediyesi 750

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-4-C İmar paftasında X:4129925-4130160, Y:480630-480830 koordinatları arasında bulunan, Yokuş Mahallesi, Pafta: 30.27.B, Ada: 149, Parsel: 12-13-14-15’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 15 nolu parselde bulunan TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü Trafo Merkezi alanı bitişiğinde bulunan 12-13-14 nolu parsellerin yeni tesis yapımı için Trafo Merkezi alanına dâhil edilmesi için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/26 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.