İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:04 Tefenni Belediyesi 1399

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-4-A İmar paftasında X:4131085-4131130, Y:480050-480095 koordinatları arasında bulunan, Kır Mahallesi, Pafta: 30.30.Ş.C, Ada: 45, Parsel: 4’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu Yeşil Alan olarak belirtilen alanın çevre yapılaşmalara uygun olarak Bitişik Nizam 4 kat, Ticari alana dönüştürülmesi ve bu alandan kaldırılan yeşil alanın N23-B-16-D-3-B İmar paftasında X:4130970-4131000, Y:480020-480050 koordinatları arasında bulunan alana taşınması için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/27 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.