İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2021 08:02 Tefenni Belediyesi 1140

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 09/02/2021

Konu: İmar Planı Değişikliği Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz İmar planının; N23-B-16-C-4-A İmar paftasında X:4130860-4130950, Y:480110-480210 koordinatları arasında bulunan, Kır Mahallesi, Pafta: 30.30.T.B, Ada: 174, Parsel: 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu Ticari alanda Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda 7 metrelik yaya yolunun 3 metreye düşürülmesi ve 3 metrelik yaya yollarının kaldırılarak Ticari alana dahil edilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi;

Belediye Meclisimizin 02.02.2021 tarih ve 2021/28 no’lu kararı ile kabul edilmiş, 09/02/2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmış ve Belediyemiz ilan panosuna asılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

 

       Salih YURDASİPER                   Mehmet BİLGİN                                  Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                     Yazı İşleri Md.V.                        Şehir Plancısı

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.