18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

22 Temmuz 2020 10:56 Tefenni Belediyesi 2190

İlçemiz, Zafer Mahallesi Gerenyolu Mevkii, 1/1000 ölçekli N23.B.16.C.4.A/4.B uygulama imar planı içerisinde bulunan tapuda; 30.30.S pafta, 114 ada 195, 196, 197, 198 ve 214 nolu kadastro parsellerinin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulanması

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 22/07/2020
Konu: 18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI
 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

İlçemiz, Zafer Mahallesi Gerenyolu Mevkii, 1/1000 ölçekli N23.B.16.C.4.A/4.B uygulama imar planı içerisinde bulunan tapuda; 30.30.S pafta, 114 ada 195, 196, 197, 198 ve 214 nolu kadastro parsellerinin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 21.07.2020 tarih ve 103 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 22.07.2020 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Ziya ERSOY                      Fatma AYKUL TEZYAL
      Fen İşleri Müdür V.                 Yazı İşleri Md.                               Mimar

 

PARSELASYON HARİTASI

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.