18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

15 Mart 2023 13:38 Tefenni Belediyesi 626

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 15/03/2023
Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemiz, Kır Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.4.A/4.B uygulama imar planları içerisinde bulunan, tapuda 30.30.S, 30.30.U ve 31L.II.D pafta, 60 ada 1, 2, 3, 4, 7, 9, 180, 181, 182, 183, 184, 198, 199, 202, 203 ve 204 nolu parsellerin tamamının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan Dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgeler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 13.03.2023 tarih ve 57 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 15.03.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

 

 

          Salih YURDASİPER                      Uğur KORKOM                       Ahmet ŞENER
       İmar ve Şehircilik Müd. V.                  Yazı İşleri Md.                         Şehir Plancısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.