18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

13 Aralık 2022 14:05 Tefenni Belediyesi 932

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 13/12/2022

Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz, Göktürk Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.1.A/1.B uygulama imar planları içerisinde bulunan, tapuda 30.30.K, 30.30.H ve 31L.III.D pafta, 74 ada 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 103, 105 ve 106 nolu parsellerin tamamında ve İlçemiz, Zafer Mahallesi 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.1.B uygulama imar planı içerisinde bulunan, tapuda 30.30.H ve 31L.III.D pafta, 74 ada 2, 107 ve 108 nolu parselin tamamının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgeler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 12.12.2022 tarih ve 133 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 13.12.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

          Salih YURDASİPER                    Yılmaz USTA                     Ahmet ŞENER

       İmar ve Şehircilik Md. V.               Yazı İşleri Md.V.                    Şehir Plancısı

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.