18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

29 Temmuz 2022 11:43 Tefenni Belediyesi 558

T.C.

BURDUR İLİ

TEFENNİ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 29/07/2022

Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz, Zafer Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.1.A/1.B uygulama imar planları içerisinde bulunan, tapuda 30.30.K ve 31L.III.D pafta, 74 ada 12, 25, 27, 28, 33, 57, 75 ve 119 nolu parsellerin tamamında ve 74 ada 72 nolu parselin 7945,36 m²’sinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgeler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 28.07.2022 tarih ve 64 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 29.07.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

          Salih YURDASİPER                  Mehmet BİLGİN                   Ahmet ŞENER

       İmar ve Şehircilik Md. V.               Yazı İşleri Md.V.                    Şehir Plancısı

                                                      

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.