18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

14 Haziran 2022 14:23 Tefenni Belediyesi 1104

 

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 14/06/2022
Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemiz, Zafer Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.C.1.A/D.2.B uygulama imar planları içerisinde bulunan, tapuda 30.30.I, 30.30.L ve 30.30.H pafta, 72 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 159, 160 ve 180 nolu parseller ile 31L.IV.D pafta, 444 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgeler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 08.06.2022 tarih ve 44 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 14.06.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                      Yılmaz USTA                       Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                      Yazı İşleri Md.V.                     Şehir Plancısı

                                                       Muhtarlık İşleri Müdürü

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.