18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

20 Mayıs 2022 15:22 Tefenni Belediyesi 768

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 20/05/2022
Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

İlçemiz, Esentepe Mahallesi, 1/1000 Ölçekli N23.B.16.B.1.A uygulama imar planı içerisinde bulunan, tapuda 30.27.K ve 30.27.H pafta, 230 ada 2, 3, 4, 5, 6, 144, 145, 146, 166, 168, 171 ve 179 nolu parsellerin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan Dop hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 17.05.2022 tarih ve 40 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 20.05.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Mehmet BİLGİN                     Ahmet ŞENER

        Fen İşleri Müdür V.                      Yazı İşleri Md.V.                     Şehir Plancısı

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.