18. MADDE İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARMA VE İLAN TUTANAĞI

03 Kasım 2020 10:04 Tefenni Belediyesi 1676

T.C.
BURDUR İLİ
TEFENNİ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Tarih: 03/11/2020

Konu: 18. Madde İmar Uygulaması Askıya Çıkarma ve İlan Tutanağı

 

ASKIYA ÇIKARMA İLAN TUTANAĞI

 

 

İlçemiz, Göktürk Mahallesi, Anyol Mevkii, 1/1000 ölçekli N23-B-16-C-1-A/1-B uygulama imar planı içerisinde bulunan tapuda; 30.30.H pafta, 73 ada 20, 21 ve 22 nolu kadastro parsellerinin tamamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulanmasına yönelik, onaylı imar planı kapsamında hazırlanan dopo hesabı, parselasyon planları, dağıtım cetvelleri ve uygulamaya esas diğer tüm bilgi ve belgelerin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereği 02.11.2020 tarih ve 137 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz ilan panosunda 03.11.2020 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

İlan olunur.

 

 

       Salih YURDASİPER                    Mehmet BİLGİN                           Fatma AYKUL TEZYAL

        Fen İşleri Müdür V.                      Yazı İşleri Md. V.                           Mimar

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.